ODDZIAŁ  JELENIA GÓRA

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Jana Pawła II   7/416, 58-500 Jelenia Góra
email:
sybirak_jgora@interia.pl


    Inicjatorką utworzenia Związku Sybiraków na tere­nie województwa jeleniogórskiego była Lilia Majewska, która już w 1988 roku nawiązała kontakt z grupą inicjatywną działającą we Wrocławiu. Początkowo sybiracy z Jeleniogórskiego należeli do Dolnośląskiego Związku Sybiraków. Na spotkaniu przedstawicieli województw wchodzących w skład Związku Dolnośląskiego z prezesem Ryszardem Reiffem 2 kwietnia 1989 roku Związek ten został rozwiązany i na podstawie uchwały Zarządu Głównego powstały samodzielne Oddziały.
Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 9 kwietnia 1989 roku w sali hotelu w Cieplicach, na które stawiło się 20 osób. Ustalono, że zebranie zainteresowanych z terenu całego województwa odbędzie się 14 kwietnia. W miejscowej prasie ukazały się komunikaty zawiadamiające o spotkaniu. Na zebranie przyszło 320 osób. Wybrano Zarząd Tymczasowy, którego prezesem została Lilia Majewska. 5 maja Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu w poczet Związku 18 osób, których dokumenty zostały zweryfikowane. 11 maja 1989 roku podjęta została druga uchwała o utworzeniu Oddziału w Jeleniej Górze. W tym czasie w pracy zarządu aktywnie uczestniczyli Edward Mikłaszewicz, Adam Truchanowicz, Jan Matwiejczyk, Mikołaj Kulecki, Mieczysław Martusewicz, Wacław Lesiak, Czesława Szaraniec, Jan Bogdał, Alfreda Tabaka.
I Walne Zgromadzenie odbyło się 2 czerwca 1989 roku z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego. Uczestnicy zebrania poprzez głosowanie potwierdzili w sposób formalny uprzedni wybór zarządu Oddziału. Podjęto również uchwały w sprawie powołania kół w Zgorzelcu, Lubaniu, Kamiennej Górze i Jeleniej Górze. W okresie organizacyjnym było zarejestrowanych 950 osób, pod koniec I kadencji liczba członków wynosiła 3600. Siedziba Zarządu mieściła się w Domu Kombatanta.
II Walne Zgromadzenie niewiele zmieniło w składzie zarządu. Na prezesa zarządu ponownie wybrano Lilię Majewska, która tę funkcję pełniła do czerwca 1996 roku.Pomnik przy kościele Świętej Jadwigi w Bolkowie. Wystawiony staraniem miejscowego Koła ZS.
III Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału odbyło się w dniach 30 maja - 2 czerwca 1996 roku. Z funkcji prezesa zrezygnowała dotychczasowa prezes zarządu. Nowym prezesem została wybrana Bożena Dudzińska. Powołano komisję historyczną i charytatywno-socjalną. Przewodniczącą komisji socjalnej została Pani Bronisława Markowska. Liczba członków wynosi obecnie 3800 osób, funkcjonuje 15 kół terenowych. Pięć kół terenowych ma swoje sztandary.
Sztandar Koła ZS w Lubaniu śl. poświęcony w Kościele Świetej TrójcySztandar Koła ZS w KarpaczuPierwsze obchodziło uroczystości poświęcenia sztandaru Koło w Lubaniu, 3 maja 1993 roku. Fundatorami sztandaru byli członkowie Koła. 26
września 1993 roku w kościele parafialnym w Karpaczu podczas mszy św. odprawionej wGranitowa tablica wystawiona w kościele parafialnym Św. Józefa w Świeradowie Zdroju. intencji Sybiraków poświęcono sztandar ufundowany przez członków Sztandar Koła ZS w ZgorzelcuSztandar Koła Zs w BogatyniKoła. W Świeradowie poświęcono tablicę pamiątkową. 11 września 1994 roku sztandar poświęcono w Zgorzelcu w kościele Św. Bonifacego. Sztandar ufundowali członkowie Koła. 7 maja 1995 roku z Bogatyni odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru ufundowanego przez członków Koła.
Sztandar Zarządu Oddziału ZS w Jeleniej GórzePierwszym sztandarem organizacyjnym Oddziału był sztandar poświęcony 20 czerwca 1992 roku w kościele Św. Trójcy. Sztandar został zakupiony ze składekDrewniana tablica wystawiona w kościele Św. Krzyża (Garnizonowym). Wykonana przez uczniów Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach członków całego Oddziału.
23 kwietnia 1991 roku w kościele garnizonowym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Jeleniej Górze została wmurowana i poświęcona pamiątkowa tablica ufundowana przez członków Koła. Aktu odsłonięcia dokonali Lilia Majewska i wojewoda Janusz Nalichowski. Tablicę wykonali nieodpłatnie uczniowie szkoły Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach.
 Tablica marmurowa wystawiona staraniem Koła ZS w kościele Najświętszej Marii Panny w Kowarach.W 1993 roku obchodzonym jako Rok Sybiraka dwa Koła, w Kowarach i Lwówku ŚląskimTablica w kościele parafialnym Świętej Trójcy w Lubaniu Śl.Poczet w dniu Podobny przebieg miała uroczystość w Lubaniu i Bogatyni gdzie w kwietniu i maju 1995 roku poświęcono tablice pamiątkowe.
Na Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze 21 czerwca 1994 roku odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika - Krzyża Sybiraków z dwoma tablicami - Pamięci żołnierzy Armii gen. Władysława Andersa i I Armii Wojska Polskiego poległych na frontach II wojny światowej. W uroczystości, którą Pomnik wystawiony na Stary Cmentarzu Komunalnymprzygotowało Koło w Jeleniej Górze wzięła udział kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe Sybiraków i organizacji kombatanckich i zaproszeni goście. Odbył się apel poległych.
Obelisk poświęcony pamięci rodaków zmarłych na obczyźnie, usytuowany przed kościołem w Bolkowie, został poświęcony 14 lutego 1993 roku w pięćdziesiątą trzecią rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię.
obchodziły uroczystości poświęcenia pamiątkowych tablic. W obu przypadkach fundatorami tablic byli członkowie Kół.
12 czerwca 1994 roku w kościele pod wezwaniem Św. Maternusa w Lubomierzu odbyły się uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej „Pamięci zmarłych / pomordowanych w Katyniu i na Syberii". 12 lutego 1995 roku w Bolesławcu odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej wmurowanej wPomnik wystawiony na nowym Cmentarzu Komunalnym w formie ołtarza kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W uroczystości poświęcenia uczestniczyli fundatorzy - członkowie Koła oraz kompania wojska. Odbył się apel poległych.
12 września 1997 roku odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze uroczystość poświęcenia pomnika i urny z ziemią przywiezioną z syberyjskich cmentarzy, na których spoczywają ci, którym nie dane było wrócić do Polski. Na Pomnik na Cmentarzu Komunalnym w Zgorzelcu uroczystość przybyli - prezydent miasta Jeleniej Góry, poczty sztandarowe sybiraków i kombatantów AK, drużyna harcerska.
Dzięki wysiłkowi członków kół Oddział ma 15 sztandarów organizacyjnych.
W czerwcu 1995 roku delegacja Oddziału wzięła udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, które odbyły się na cmentarzu w Katyniu.
Zarząd Oddziału często organizuje pielgrzymki i wycieczki krajoznawcze. Coroczny udział w pielgrzymkach Sybiraków na Jasną Górę, trzy pielgrzymki do Rzymu, wycieczka do Uroczystość poświęcenia sztandaru Koła ZS w Zgorzelcu. Moment wbijania pamiątkowego gwoździa przez Stefana Krupińskiego. Sztokholmu, nie licząc wyjazdów do nie tak odległych jak te, miejsc.
Od listopada 1999 roku w Oddziale powstają koła Wnuków Sybiraków, które liczą już łącznie 300 członków.
Wielu Sybiraków za aktywną działalność na rzecz Związku i regionu zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka, a także 77 osób otrzymało Krzyż Więźnia Politycznego, 25 osób Order Męczeństwa i
Zwycięstwa, 9 osób Kombatancki Krzyż Zasługi.
W Oddziale od czerwca 1996 roku prowadzona jest kronika historyczna. 

Koła:

 

Promocja książki "Aby przetrwała pamięć"

W dniu 10 marca 2009 odbyła się promocja ksiązki wydanej przez Związek Sybiraków Koło w Jeleniej Górze pod tytułem "Aby przetrwała pamięć. Wspomnienia Jeleniogórskich Sybiraków".

Książka jest do nabycia w Kole "Zabobrze" w Jeleniej Górze (tu dokumentacja fotograficzna z imprezy).

Odsłonięcie tablic ku pamięci śp. Edwarda Duchnowskiego i Ryszarda Kaczorowskiego

W Dniu Sybiraka 17.09.2011 roku w kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze zostały odsłonięte dwie tablice ku pamięci Sybiraków, którzy zginęli w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu RP pod Smoleńskiem: Ryszardowi Kaczorowskiemu - Prezydentowi RP na uchodźstwie oraz Edwardowi Duchnowskiemu - Sekretarzowi Generalnemu Związku Sybiraków w Warszawie (tu dokumentacja fotograficzna z imprezy).

Rocznica pierwszej deportacji na Sybir. Uroczystość w Lubawce

W dniu 10 lutego 2012 roku w Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce odbyła się uroczystość uczczenia 72. rocznicy pierwszej wielkiej deportacji około 200 tys. Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. 

Przed rozpoczęciem piątkowych lekcji odbyła się krótka uroczystość, podczas której odczytano „Apel Poległych na Syberii”. Następnie Dyrekcja Szkoły i przedstawiciele Uczniów zapalili znicze przed tablicą pamiątkową poświęconą Zesłańcom, która znajduje się przed budynkiem lubawskiego gimnazjum."

 

Skocz do góry