ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA 

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.Okólna 17/19
pok.132, 42-200 Częstochowa
dyżury: wtorek 10-12


   Zarząd Główny Związku Sybiraków - Uchwałą z dnia 31 marca 1989 roku na wniosek Komitetu Założycielskiego, powołał Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków i zobowiązał Komitet Założycielski do przyjmowania w poczet członków - Sybiraków, ustalił przy tym ostateczny termin odbycia Walnego Zgromadzenia.
Sztandar Oddziału ZS w Częstochowie poświęcony w 53 rocznicę napaści na Polskę..Inicjatorami powołania Związku Sybiraków w województwie częstochowskim byli: Stanisław Żmijewski, Henryk Wojciechowski, Krystyna Markowska, Aniela Wlasek, Franciszek Borkowski i Marian Bryk.Na cmentarzu 'Kule' w Częstochowie  koło ZS Nr. 1 wystawiło pomnik. Dedykacja podkreśla związek sybiraków z kresowianami.
I Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 17 lutego 1990 roku w Częstochowie w siedzibie Urzędu Miejskiego. Udział w zebraniu wzięło 57 członków Związku, z ramienia Zarządu Głównego Związku Sybiraków uczestniczyła sekretarz Elżbieta Sidorkiewicz. Po referacie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz zapoznaniu się ze Statutem Związku Sybiraków - dokonano wyboru zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej oraz powołano komisje problemowe.
Na prezesa zarządu został wybrany Stanisław Zmijewski.
W roku 1994 zarząd Oddziału był gospodarzem II Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków, który odbył się w dniach 11-12 listopada. Prezesem był Franciszek Borkowski.
Stan osobowy członków Związku Sybiraków na 31 grudnia 1999 roku wynosił 287
osoby.

Obecnie prezesem jest Władysław Dziembowski. Sekretarzem - Jolanta Twardowska.

Skocz do góry