ODDZIAŁ CIECHANÓW 

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul.
Nowotki 1/19, 06-500 Mława


    Inicjatorami utworzenia Związku Sybiraków w Ciechanowie byli Czesława Kielak i Ludomir Nadolski, którzy wraz z Heleną Sędzicką utworzyli grupę założycielską. Po nawiązaniu kontaktu z Zarządem Głównym doprowadzili wkrótce do podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie powołania w Ciechanowie Oddziału Wojewódzkiego. Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 31 maja 1989 roku rozpoczęto prace organizacyjne zmierzające do zarejestrowania wszystkich zgłaszających się Sybiraków.
I Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 22 grudnia 1989 roku, na którym wybrano Zarząd Oddziału. Na prezesa zarządu została wybrana Czesława Kielak. W okresie pierwszej kadencji Oddział liczył 115 członków i 5 kół terenowych.Dzień Sybiraka - 17 września 1995r. Poczet sztandarowy w składzie:Józefa Komar, Stanisław Dworecki, Teresa Pawłowska .
Sztandar ZS wspólny z lokalnymi stowarzyszeniami kombatanckimi.II Walne Zgromadzenie zwołano na 27 września 1993 roku. Na zebraniu tym na prezesa zarządu wybrano Teresę Łukasiak. Zmalała, wskutek przejścia niektórych kół terenowych do nowo utworzonych Oddziałów, liczba członków i wynosiła w tym czasie 85 osób.
III Walne Zgromadzenie odbyło się 25 października 1996 roku. Na prezesa zarządu wybrano Stefana Dzikowskiego. W tym okresie liczba członków zarejestrowanych w Oddziale wynosiła 70 osób.W kościele Świętej Trójcy w Mławie granitowa tablica wotywna.
Sztandar Koła ZS w Mławie.W 1995 roku w Mławie odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru Koła i tablicy pamiątkowej, wmurowanej w kościele Świętej Trójcy. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała 92-letnia Sybiraczka, Antonina Sielska. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe organizacji W kościele Jezusa Miłosiernego w Ciechanowie brązowa tablica poświęcona w czerwcu 1997 r..kombatanckich, sybiracy, a przede wszystkim młodzież szkolna, z którą Związek pozostaje w ścisłych kontaktach.
Tablicę pamiątkową ufundowali także sybiracy z Ciechanowa. Uroczystości poświęcenia tablicy odbyły się 22 czerwca 1997 roku w kościele Św. Piotra Apostoła.
17 września 2000 roku na cmentarzu parafialnym w Mławie poświęcono pomnik Zesłańców Sybiru wzniesiony w głównej mierze ze środków pochodzących ze składek członków Zarządu.
Oba Koła prowadzą Kroniki, które spisują Stefan Dzikowski i Remigiusz Jagiellak.
36 zasłużonych Sybiraków zostało odznaczonych Odznaką Honorową Sybiraka.

 

Skocz do góry