ODDZIAŁ  BIELSKO BIAŁA 

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Broniewskiego 27, 43-300 Bielsko Biała


    Sybiracy są wszędzie, nawet w tak odległym od Kresów miejscu, jak Beskid Śląski. Nie są tu tak liczni, jak na Ziemiach Zachodnich czy w Warszawie, ale też tu są! Wiadomości o powstającej organizacji sybiraków dotarły tu dość szybko i od razu pobudziły do działania.
Pierwsze spotkanie grupy założycielskiej - Andrzeja Kobieli, Zygmunta Magnuszewskiego, Edwarda W. Hermacha, Ireny Michalik, Heleny Żeromskiej, Józefa Strączkowskiego i Urszuli Bulowskiej odbyło się w Bielsku-Białej 8 maja 1989 roku.
I Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 16 listopada 1989 roku, Zarząd Główny reprezentowała Krystyna Bogucka. Dokonano wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej, historycznej i socjalnej. Na prezesa Kościół Jezusa Chrystusa Odkupiciela został zbudowany na terenie braci Karola i Józefa Wieczerzaków, wywiezionych w 1945 r. na Ural. Tam zmarł Karol a Józef po powrocie przyjął święcenia kapłańskie i majątek rodzinny przekazał pod budowe kościoła. zarządu Oddziału wybrany został Zygmunt Magnuszewski, pełniący tę funkcję do 24 lutego 1998 roku. Pierwszą siedzibą zarządu był lokal Klubu Inteligencji Katolickiej.
W pierwszym okresie działalności Oddział liczył 100 członków w czterech kołach terenowych - w Oświęcimiu, Bielsku-Białej, Kętach i Czechowicach-Dziedzicach. Po trzech latach działalności, w październiku 1992 roku odbyło się II Walne Zgromadzenie Oddziału, na którym dokonano oceny dotychczasowej pracy i nakreślono zamierzenia na przyszłość.
Sztandar Zarządu Oddziału ZS w Bielsku Białej. Na rewersie wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej. W maju 1993 roku została powołana Fundacja Sztandaru Oddziału. Z dobrowolnych składek członków oraz darowizn miejscowych zakładów pracy uzyskano kwotę około 28 milionów złotych. Projekt sztandaru wykonał przewodniczący Komisji Historycznej - Edward W. Hermach. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz biskup Tadeusz Rokoczy podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele Świętej Trójcy w dniu 16 kwietnia 1994 roku.W Kościele Garnizonowym Świętej Trójcy w Bielsku Białej tablica granitowa z 'Krzyżem Sybiraka'
Podczas uroczystego nabożeństwa 6 maja 1995 roku w kościele Świętej Trójcy w Bielsku-Białej poświęcono tablicę pamiątkową ku czci sióstr i braci zmarłych na Syberii. Na tablicy pamiątkowej literami pokrytymi 24 karatowym złotem, napisano: „W hołdzie współbraciom zmarłym i zamęczonym w łagrach Sybiru, obozach jenieckich i bezkresnych stepach azjatyckich ". W prawym górnym polu tablicy znajduje się złocone godło Związku Sybiraków w krzyżu równoramiennym. Projektantem i współ fundatorem emblematu jest Edward W. Hermach. Aktu odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonał ksiądz prałat Sanak.
12 maja 1996 roku w czasie dorocznej pielgrzymki na Jasną Górę Oddział otrzymał dyplom i HonorowąPoświęcenie tablicy pamiątkowej w Czechowicach- Dziedzicach. Od lewej: Roman Janik, Kazimierz Petri, Dobrosława Janik, Eugenia Hermach, Wiesław Krawczyński, NN, Edward Hermach, Józef Holbuj, Albin Dendys, Bronisław Klis. Odznakę Sybiraka. Odznaka została złożona w kościele garnizonowym Trójcy Świętej jako votum.
W kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach tablica z brązowego i czarnego marmuru wystawiona przez miejscowe Koło ZS. Z inicjatywy członków Koła w Czechowicach-Dziedzicach, 28 września 1997 roku w 58. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na wschodnie ziemie polskie, w kościele pod wezwaniem Chrystusa KrólaPoczty sztandarowe: Hufca ZHP i Związku Sybiraków. poświęcono tablicę pamiątkową ufundowaną ze składek członków Koła i miejscowych darczyńców.
24 lutego 1998 roku odbyło się III Walne Zgromadzenie, w czasie którego wybrano nowe władze zarządu. Na prezesa zarządu został wybrany Stanisław Stecyk. Od 12 do 15 sierpnia 1998 roku grupa sybiraków odbyła pielgrzymkę na Kresy. Celem jej była pomoc charytatywna mieszkającym tam Polakom oraz odwiedzenie miejscowości związanych z historią i kulturą Polski. Pielgrzym zwiedzili Żydaczów, Buczacz, Jazłowiec i Lwów.
20 września 1998 roku z inicjatywy Komisji Historycznej Zarządu Wojewódzkiego w Łękanicy koło Wadowic w kościele Świętego Józefa w intencji śp. Nikodema Kowalczyka żołnierza 5 Dywizji Syberyjskiej została odprawioną msza święta. Uroczystość była związana z przypadającą 70. rocznicą utworzeniu Związku Sybiraków i 10. rocznicą reaktywowania jego działalności.Odsłonięcie pomnika PAMIĘCI ZESŁANCOM SYBIRU. Kwiaty składają: Edward Cymerman, Stanisław Stecyk, Ryszard Reiff.
Na Cmentarzu Komunalnym memorium nazwane MIEJSCE PAMIĘCI ZESŁAŃCOM SYBIRU. Krąg o śr. 7 m z obrzeżem granitowym. Na nim wyryte 34 nazwy syberyjskich miejsc zesłań. W centrum granitowy stół ofiarny, na nim brązowy 'Krzyż Sybiraków'   W maju 1998 roku zarząd zwrócił się do przewodniczącego Miejskiej Rady z prośbą o zgodę na budowę w mieście pomnika poświęconego Sybirakom i pomoc w jej sfinansowaniu. Pomnik został usytuowany na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej. Uroczystość odsłonięcia odbyła się 17 września 2000 roku. Sybiracy utrzymują serdeczne kontakty z o. lgnącym Pawlusem, proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Irkucku i na jego prośbę roztoczyli patronat nad klerykiem z Irkucka, potomkiem zesłańców. W Oddziale funkcjonuje Biblioteka Zesłańca zorganizowana przez Komisję Historyczną.
Za szczególne zasługi dla regionu i miejscowej społeczności sybirackiej Brązowym Krzyżem Zasług został odznaczony Edward W. Hermach. Odznak Honorową Sybiraka odznaczono 15 Sybiraków.

Skocz do góry