Prezydent Miasta Białegostoku

Marszałek Województwa Podlaskiego

Zarząd Główny Związku Sybiraków

Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku

X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

10 września 2010 roku

Program uroczystości:

 
  godz. 8:00 Liturgia święta w Katedrze prawosławnej pw. Świętego Mikołaja w Białymstoku, celebrowana przez Ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej J.E. abp. Jakuba.  
  godz. 10:00 Zbiórka uczestników przy Pomniku Katyńskim.  
  godz. 11:30 Masza święta w kościele pw. Ducha Świętego celebrowana przez Metropolitę Białostockiego ks. abp. prof. Edwarda Ozorowskiego.  
  godz. 12:30 Po Mszy świętej przejście uczestników uroczystości do Pomnika - Grobu Nieznanego Sybiraka.  
  godz. 12:50 Uroczystości przy Pomniku - Grobie Nieznanego Sybiraka.

Wystąpienia okolicznościowe:

 • przedstawiciela władz państwowych
 • Prezydenta Białegostoku dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego
 • apel poległych zakończony salwą honorową
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
 
  Po zakończeniu uroczystości zapraszamy do zwiedzania w dolnej części kościoła pw. Ducha Świętego:
 • Panoramy Golgoty Wschodu Polskich Zesłańców,
 • Muzeum Sybiraków,
 • ekspozycji "Sybirak - Tułacz - Żołnierz".
 
 

 

9 września 2010 roku

Program:

 
  godz. 15:00

w dolnej części kościoła pw. Ducha Św., ul. Sybiraków 2:

 • odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe;

 • część artystyczna

 • zwiedzanie Muzeum Sybiraków, Panoramy Golgota Wschodu;

 • poczęstunek grochówką.

 
 
  godz. 18:00

Rynek Kościuszki:

 • zwiedzanie wystawy pt. „Golgotę Wschodu – Pamiętaj”

 
  godz. 19:00

koncert w wykonaniu Katedralnego Chóru „Carmen” i orkiestry symfonicznej