ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA

ZARZĄD ODDZIAŁU
ul. Brzeska 41                  21- 500 Biała Podlaska                
tel 0(..)
0(..)83 343 74 70           email


   „Po usłyszeniu komunikatu w radiu i telewizji, że został reaktywowany Związek Sybiraków, postanowiłam pojechać do Warszawy, by dowiedzieć się dokładnie, co należy zrobić, aby taki Związek powstał i na naszym terenie" - wspomina inicjatorka Barbara Jakubiuk. Do pracy organizacyjnej włączyli się Henryka Byczkowska, Izabela Czerwińska, Helena Piwowarczyk, Henryk Szaniawski, Maria Żurek oraz wiele innych osób, tworząc grupę założycielską.
Uchwałą z dnia 31 marca 1989 roku Zarząd Główny nadał członkostwo Związku 21 osobom, powierzając im zorganizowanie walnego zebrania. Drugą uchwałą z tego samego dnia został powołany Wojewódzki Oddział Związku Sybiraków w Białej Podlaskiej.
5 maja 1989 roku w Domu Nauczyciela odbyło się I Walne Zgromadzenie z udziałem Elżbiety Sidorkiewicz - sekretarza Zarządu Głównego. Przeprowadzone wybory wyłoniły Zarząd Oddziału. Na prezesa zarządu wybrano Henryka Szaniawskiego. Pierwszą siedzibą Zarządu była salka katechetyczna w podziemiach kościoła Św. Antoniego OO. Kapucynów. W tym okresie w rejestrze Oddziału było już zapisanych 180 członków i działały cztery koła terenowe.
II Walne Zgromadzenie odbyło się 5 maja 1991 roku. Przeprowadzone wybory niewiele zmieniły w składzie Zarządu. Większość członków została wybrana na następną kadencję. Na prezesa zarządu wybrano Bolesława Borkowicza, który funkcję tę pełnił przez blisko dwie kadencje. Liczba członków wzrosła do 400, powołano koła terenowe w Radzyniu Podlaskim, Międzyrzecu Podlaskim i Hannie.
III Walne Zgromadzenie odbyło się 29 listopada 1994 roku. Na prezesa zarządu wybrano ponownie Bolesława Borkowicza. Od 16 marca 1996 roku prezesem Zarządu jest Barbara Jakubiuk.Tablica na murze przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej
Pierwszym ważnym przedsięwzięciem Zarządu było ufundowanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci obywateli Podlasia, którzy zmarli na zesłaniu, w więzieniach i łagrach. Dla zebrania funduszy na ten cel wszyscy członkowie Zarządu opodatkowali się pewną kwotą pieniężną. Sprzedawano także okolicznościowe cegiełki. 17 września 1990 roku tablicę pamiątkową umieszczoną w kościele Św. Antoniego poświęcono podczas uroczystej mszy świętej.Poczet w dniu poświęcenia sztandaru. Od lewej: Helena Piwowarczyk, Teresa Sidorowicz, Piotr Paszkiewicz, Zenon Jędryka, Barbara Jakubiuk.
Sztandar Oddziału Związku Sybiraków w Białej Podlaskiej. 17 września 1991 roku, w Dniu Sybiraka, odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Oddziału. Sztandar został ufundowany z dobrowolnych składek wszystkich członków Oddziału. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz biskup Jan Mazur. Tę wspaniałą uroczystość uświetniły poczty sztandarowe organizacji społecznych i kombatanckich, kompania honorowa Wojska Polskiego i liczni zaproszeni goście.
W lewej nawie kościoła Św. Józefa w Międzyrzeczu Podlaskim marmurowa tablica . W ramach obchodów Roku Sybiraka, 3 maja 1993 roku w Międzyrzecu Podlaskim, w kościele pod wezwaniem św. Józefa, biskup diecezji siedlecko-podlaskiej ksiądz Jan Mazur poświęcił tablicę pamiątkową, którą ufundowali członkowie miejscowego Koła. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i gminy, poczty sztandarowe Sybiraków i organizacji kombatanckich, kompania honorowa Wojska Polskiego i miejscowe społeczeństwo.
11 listopada 1993 roku, w Radzyniu Podlaskim odbyły się uroczystości poświęcenia pamiątkowej tablicy „W hołdzie tym, których kości bieleją na nieludzkiej ziemi...". Tablica została umieszczona w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. Fundatorami tablicy są członkowie Koła Związku Sybiraków.
6 marca 1994 roku w Sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej odbyło się odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez prezydenta Białej Podlaskiej Mirosława Radeckiego. Aktu poświecenia dokonał ksiądz biskup Jan Mazur.
5 lipca w Białce koło Parczewa poświecono tablicę pamiątkową wykonaną z inicjatywy Antoniego Bartosiewicza, prezesa Koła w Hannie.
8 października 1994 roku w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Koła w Radzyniu Podlaskim. Sztandar został zakupiony z dobrowolnych składek członków Koła. W uroczystości poświęcenia uczestniczyli Sybiracy, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz miasta i samorządu oraz społeczeństwo.
19 lutego 1995 roku w Międzyrzecu Podlaskim podczas uroczystej mszy św. odprawionej w kościele pod wezwaniem św. Józefa został poświęcony sztandar Koła. Sztandar ufundowali z dobrowolnych składek członkowie Koła przy znacznym wsparciu materialnym licznych sponsorów z Międzyrzeca Podlaskiego. Rozpoczęcie prac wykopaliskowych pod pomnik PAMIĘCI SYBIRAKÓW . 17 września 1995 roku w Białej Podlaskiej odbyły się patriotyczno-religijne uroczystości, podczas których Monumentalny, figuralny zespół pomnikowy PAMIĘCI SYBIRAKÓW przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej. odsłonięto Pomnik Pamięci Sybiraków. Inicjatorem budowy pomnika był Bolesław Borkowicz. Pomnik przedstawia cztery postacie, każda ponad dwumetrowej wysokości, symbolizujące ofiary sowieckiego terroru - matkę z dzieckiem na ręku, żołnierza z 1939 roku, księdza i sybiraka. Pomnik powstał dzięki ofiarności wielu darczyńców - Sybiraków, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta oraz wielu instytucji z Białej Podlaskiej.
W Zarządzie Oddziału prowadzona jest piękna Kronika, w której Maria Jakubiuk i Marian Jędryka skrupulatnie odnotowują wszystkie wydarzenia w Kołach Związku i w Zarządzie.

Skocz do góry