Strona linków do innych serwisów.

Na stronie umieszczono linki do stron zawierających informacje o Sybirakach.
Dalsze linki umieszczane będą sukcesywnie w miarę ich otrzymywania i weryfikacji.

Strona była aktualizowana dnia   08 kwietnia, 2012


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Strona zawiera m.in. relacje i wspomnienia Sybiraków.

http://www.pava-swap.org/

 

Oficjalna strona Sejmu Rzeczypospolitej. Zawiera dane o wszystkich posłach, komisjach oraz aktach prawnych uchwalonych przez Sejm.
  Ośrodek KARTA — niezależna organizacja pozarządowa (o statusie organizacji pożytku publicznego) zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.
  Instytut Pamięci Narodowej - powołany przez Sejm  18 grudnia 1998 roku. Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Na stronie Urzędu znaleźć można wiele informacji dotyczącej sybiraków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja, z której prawie wszyscy korzystamy. Zawiera wiele informacji dotyczących rent i emerytur.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  działa  w środowisku rolniczym. Służy uporządkowaniu i realizacji zadań wyodrębnionych z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego, w tym: prowadzenia  działalności prewencyjnej, rehabilitacji leczniczej i odrębnego orzecznictwa lekarskiego, inicjowania ubezpieczeń wzajemnych
Strona krajowego kapelana Sybiraków ks. prałata Edmunda Cisaka. Informacje o działalności księdza w zakresie budowy w sanktuarium w Grodźcu Drogi Krzyżowej. Zawiera adresy na które można składać datki na ten cel. - link ostatnio nieaktywny (strona zawieszona)

Strona pisma SYBIRAK, który jest  najstarszym pismem tego typu w Polsce - wychodzi od 1989 roku. Redaktorem naczelnym i założycielem pisma jest Robert Tomczak. Od momentu zaistnienia pismo wnosiło wiedzę do świadomości Polaków o ciosach jakie zadała naszemu Narodowi bolszewicka Rosja.-link zawieszony

Serwis internetowy "Sybiracy" jest wirtualnym pomnikiem upamiętniającym wywózkę polskich rodzin z  kresów wschodnich Rzeczypospolitej na daleką Syberię. Głównym jego celem jest zaprezentowanie wspomnień i relacji osób, które doświadczyły tych tragicznych wydarzeń. 
Kołyma - ziemia złota i śmierci. Strona w języku angielskim opisująca losy ludzi zesłanych tam do katorżniczej pracy. Zawiera dużo oryginalnych fotografii
Strona prof. Stanisława Ciesielskiego o losach polaków w początkowym okresie II wojny, wysiedlenia i deportacje, losy polaków na zesłaniu i wiele innych materiałów.
Strona Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej  w Auckland w Nowej Zelandii. Na stronie link do koła Związku Sybiraków, działalność tego koła.
Zapomniana Odyseja - strona zawierająca bardzo dużo materiału o prześladowaniach, deportacjach i zsyłkach narodu polskiego i żydowskiego. Większość materiału jest w j. angielskim. Są linki do tekstów w j. francuskim i polskim.
Strona Oddziału ZS w Jeleniej Górze. Zawiera informacje o powołaniu i  działalności Oddziału. Serwisy filmowe z działalności są na bieżąco aktualizowane. Na poszczególnych stronach przedstawiono działalność kół terenowych oraz aktualny alfabetyczny spis członków. Ponadto na stronie jest alfabetyczna lista członków w poszczególnych kołach. 

Strona koła Związku Sybiraków w Świebodzinie. W bardzo ładnej  i przystępnej formie przedstawiona jest historia i działalność koła ZS w Świebodzinie.

Strona koła ZS w Lubaniu Śl. Zawiera historię powstania, działalność koła oraz nazwiska wyróżnionych członków Krzyżem Zesłańców Sybiru

Strona opracowana przez córkę sybiraka. Zawiera sybiracką niedolę i powojenne losy ojca. Dużo ciekawego materiału zgromadzonego przez sybiraka.
   Link ten kieruje na portal Google do programu Pisaca gdzie umieszczone są albumy zdjęć sybirackich. Są tam prezentowane tylko zdjęcia, którymi dysponuje autor strony sybirackiej. Na adres Oddziału ZS w Jeleniej Górze można dostarczać własne zdjęcia z imprez sybirackich w postaci płyty CD .

Strony Polonicum Machindex w szwajcarskim Fryburgu (Fribourg/Freiburg), poświecone ewidencji i ochronie polskich znaków pamięci   na Obczyźnie.

Koło Terenowe Związku Sybiraków-Warszawa Praga-Północ Strony www Koła Terenowego Związku Sybiraków Warszawa Praga-Północ.

Koło Terenowe Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ powstało 22.10.1989 roku jako jedno z 17 kół warszawskiego oddziału Związku Sybiraków reaktywowanego po 50 latach. Statutowa działalność Związku to udzielanie pomocy finansowej i prawnej osobom znajdującym się w trudnych warunkach, opiekowanie się grobami Sybiraków, gromadzenie pamiątek i dokumentów dotyczących losów Sybiraków, współpraca z młodzieżą w celu przekazania im prawdy o losach Polaków na Syberii.

 
Oddział Związku Sybiraków w Elblągu Związek Sybiraków Oddział w Elblągu. 
Związek Polaków w Estonii "Polonia" http://www.polonia.ee 
SYBIRACY

oddział Zielona Góra

http://www.sybiracy.zgora.pl

Strona www Biura Koła Nr 8 w Zielonej Górze
ul. Lisowskiego 3,  tel. 068 325 09 48

 
Zarząd Główny Związku Sybiraków http://www.sybiracyzg.pl/?cat=14