Prezydent Miasta Białegostoku

Marszałek Województwa Podlaskiego

Zarząd Główny Związku Sybiraków

Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku

IX Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

10 września 2009 roku

Program uroczystości:

 
  godz. 8:00 Liturgia święta w Katedrze prawosławnej pw. Świętego Mikołaja w Białymstoku, celebrowana przez Ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej J.E. abp. Jakuba.  
  godz. 10:00 Zbiórka uczestników przy Pomniku Katyńskim.  
  godz. 11:30 Masza święta w kościele pw. Ducha Świętego celebrowana przez Metropolitę Białostockiego ks. abp. prof. Edwarda Ozorowskiego.  
  godz. 12:30 Po Mszy świętej przejście uczestników uroczystości do Pomnika - Grobu Nieznanego Sybiraka.  
  godz. 12:50 Uroczystości przy Pomniku - Grobie Nieznanego Sybiraka.

Wystąpienia okolicznościowe:

  • przedstawiciela władz państwowych
  • Prezydenta Białegostoku dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego
  • apel poległych zakończony salwą honorową
  • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
 
  Po zakończeniu uroczystości zapraszamy do zwiedzania w dolnej części kościoła pw. Ducha Świętego:
  • Panoramy Golgoty Wschodu Polskich Zesłańców,
  • Muzeum Sybiraków,
  • ekspozycji "Sybirak - Tułacz - Żołnierz".
 
 

 

9 września 2009 roku

Program:

 
  godz. 15:00 wystąpienie prof. dr. hab. Krzysztofa Filipowa "Agresja Związku Radzieckiego na Polskę - 17.09.1939 r."  
  godz. 15:30 część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.  
  godz. 16:10 Zwiedzanie Muzeum Sybiraków:
  • Panoramy Golgoty Wschodu Polskich Zesłańców,
  • ekspozycji "Sybirak - Tułacz - Żołnierz".
  • poczęstunek grochówką.