Wycieczka kombatantów i sybiraków 2008

Litwa, Łotwa, Estonia

W związku z 90 rocznicą odzyskania niepodległości przez państwo  Polskie został zorganizowany wyjazd kombatantów, sybiraków i przedstawicieli Urzędu  DSKiOR szlakiem walk oddziałów generałów L. Żeligowskiego, E. Rydza-Śmigłego i S. Bułak-Bałachowicza.

LITWA

Troki - zwiedzanie pamiątek historycznych miasta i zamku.

 

Klik na zdjęcie powiększa/pomniejsza

Opowiada przewodnik Pani Grażyna Hajdukiewicz

Świątynia Karaimów (tatarów krymskich)

Zamek w Trokach

Pomnik księcia Witolda

 

 

 

 

Wilno

 Cmentarz na Rossie – złożenie wieńca i zapalenie zniczy na grobie Marii Piłsudskiej i serce syna. Zwiedzanie cmentarza

 

Grób Marii Piłsudskiej i serce syna obok cmentarza wojskowego

 

Cmentarz wojskowy

 

Pomnik Lelewela

Czarny Anioł (Anioł śmierci) na grobie Izy Salmonowiczówny

 

Spacer po Wilnie-zwiedzanie zabytków związanych z historią Polski

Katedra

Pałac Prezydenta Litwy

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Oryginał obrazu z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Ratusz

Dom Adama Mickiewicza

Ostra Brama

 

 

 

 

 

ŁOTWA

Daugavpils (d. Dyneburg)

 

Dom Polonii

Przemawia Prezes Związku Polaków p. Ryszard Stankiewicz

Minister Urzędu do spraw Kombatantów p. J.S. Ciechanowski z żoną (od lewej)

Twierdza

Koszary wojskowe

 

 

 

 

Pod krzyżem na byłym cmentarzu legionistów zniszczonym przez sowietów w Słobódce

 

Składanie wieńca na cmentarzu komunalnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza

 

 

Kraskaw

Kaplica w kościele w Kraskaw

 

W podziemiach kościoła groby rodziny Emilii Plater

 

Składanie wieńca przy pomniku żołnierzy polskich

Ławkiesy

Objazd rejonu Dyneburga – odwiedzenie miejsc walk oddziałów polskich w 1920r i cmentarzy wojskowych, złożenie wieńców i zapalenie zniczy (Kraslaw, Ławkiesy, Algona)

Katedra w Algonie

 

 

 

 

 

RYGA

Salaspils (d. KIRCHOLM)

 

Spotkanie w ambasadzie RP

   

Zwiedzanie Rygi

Tablica upamiętniająca podpisanie Pokoju Ryskiego w 1921

       

ESTONIA

Tallin

 Spotkanie z Polonią Estonii

Pani Prezes i wiceprezes.

Pani H.K. Kislacz

Przemawia przedstawicielka Ministerstwa Kultury

Złożenie wieńca przy tablicy upamiętniającej internowanie okrętu podwodnego ORP ORZEŁ w 1939 roku.

Muzeum okupacji i represji

     
 

Zwiedzanie Tallina

Muzeum generała J. Laidonera (12.02.1884 – 13.03.1953) . Przyjaciela J. Piłsudskiego, twórcę niepodległej Estonii (1920- 1939).  Zmarł na zesłaniu 13.03.1953r

 

 

 

Spacer po Tallinie

Pomnik 177 marynarzy rosyjskich, którzy na statku Rusałka zatonęli na Bałtyku

Parlament i Urząd Rady Ministrów

Widok na miasto

 

 

Prezentowane zdjęcia wykonał Mieczysław Martusewicz