KWIECIEŃ – MIESIĄC PAMIĘCI GOLGOTY WSCHODU.

Uroczystość odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011r. we Wrocławiu

 

Komitet honorowy:

·        Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia

·        Abp Marian Gołębiowski – Metropolita Wrocławski

·        Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski

·        Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty

·        Gen. bryg. Zbigniew Smok – D.Ś.O.W.

·        Płk prof. Mariusz Wiatr – Komendant-Rektor W.Sz.O.W.L.

·        Nadinsp. Zbigniew Majewski – Komendant Wojewódzki Policji

·        Tadeusz Chwiedź – Prezes Z. Gł. Związku Sybiraków

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:

·        Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia

Członkowie:

·        Antonina Kużaj –Starszy Wizytator D.K.Oś.

·        Ppłk Andrzej Socha – Przedstawiciel Dowódcy Ś.O.W.

·        Ppłk Jan Kutny – Przedstawiciel Komendanta WSOWL

·        Podinsp. Stanisław Ftygar – Przedstawiciel W.K. Policji

·        Jan Chmielewski – Radny R.M. Wrocławia

·        Hm. Krzysztof Kołodziejczyk – Z.K.Ch.D. ZHP

·        Włodzimierz Kowalczyk – Wiceprezes Z.Gł.Z.Syb.

·        Marian Gajda – Wiceprezes Oddz. Z. Syb. we Wrocławiu

 

Program uroczystości

10.00 – Zbiórka przed Bazyliką Mniejszą (obok Rynku)

10.15 – Powitanie Uczestników

10.30 – Modlitwa w Bazylice M.

10.45 – Przemarsz pod Pomnik Zesłańców Sybiru

11.30 – Msza św. polowa

12.30 – Wystąpienia Dostojnych Gości

13.30 – Apel Poległych:

-         salwa honorowa

-         składanie wieńców i kwiatów

14.00 – Zakończenie uroczystości

14.30 – przejazd autokarem na dworzec lub do hotelu