PIELGRZYMKA SYBIRAKÓW DO LICHENIA 

21 czerwca 2012

 

Licheń 21 czerwca 2012

 

Godz..10.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych i pielgrzymów przed Monumentem-Pomnikiem Sybiraków.

Godz.  11.00 -  Uroczystość przy Pomniku.  Po uroczystości przemarsz do Bazyliki.

Godz.  12.00 -  Msza św. w intencji Sybiraków.