Deportacje i zsyłki  

     Deportacje Polaków z terenów przygranicznych dawnego ZSRR rozpoczęły się dużo wcześniej bo po  roku 1934 próbowano deportować około 400 tyś. Polaków w głąb terytorium Zw.Radz. Akcja nie udała się w pełni, była rozciągnięta w czasie i duża część ludności uniknęła tej akcji.
Sowieckie służby specjalne wyciągnęły wnioski ze swych niepowodzeń i już w latach 1936-37 zabrały się za przygotowanie następnych masowych deportacji. Stalin cierpliwie czekał na okazję... Stał się nią pakt Ribbentrop - Mołotow i wybuch II wojny światowej, która zjednoczyła interesy brunatnego i czerwonego socjalizmu.
Za deportacje Polaków sowieci wzięli się metodycznie, bez pośpiechu. Pierwsze konferencje gestapo - NKWD nie dotykały w zasadzie tych problemów, dopiero trzecia konferencja w Zakopanem (luty 1940 r.) sprecyzowała wieloletnie kalkulacje Niemców i Sowietów w planowym wyniszczeniu Polaków. Sformułowano wówczas zarówno zasady niemieckiej "Sonderaktion", mającej na celu wyniszczenie polskiej inteligencji na terenie Generalnej Guberni, jak i sowieckiej metody eliminacji polskich elit na Kresach.
Bilans tych poczynań był dla Polaków szczególnie bolesny. W okresie "sowiecko-niemieckiej przyjaźni" na Polaków wydano 104.100 wyroków śmierci trybem zwykłym oraz 24,3 tys. trybem speckatyńskim. 6543 doły śmierci zapełniły się ofiarami polskimi.   
Zrealizowano cztery wielkie ciągi deportacji, w których wywieziono, wedle różnych szacunków, od 1,5 do 2 mln obywateli polskich, z których przeżyło do 1945 r. zaledwie 554 tys.

1. W nocy 9/10.12.1939 r. ("noc Sierowa i Canawy") wywieziono - przeważnie do        więzień 4.805       cywili.
  2. W I deportacji, w nocy 9/10.02.1940 r. wywieziono 320 tys. leśników, osadników        - z rodzinami,
  ich znajomych i sąsiadów oraz niektórych urzędników polskiej        administracji.
  3. W II deportacji z 13.04.1940 r. wywieziono blisko 330 tys. represjonowanych       Polaków -  głównie rodzin, znajomych i przyjaciół skazanych na śmierć       w 5."Katyniach".
  4. W III deportacji w nocy 28/29.06.1940 r., z aktywną pomocą repatriacyjnych       komisji  niemieckich, dzięki którym Sowieci dysponowali dokładnymi spisami i       adresami - deportowano  420 tys. uciekinierów z Polski centralnej (ok.      15.06.1940 r. oddzielnie 185  tys.  Żydów).
  5. W IV deportacji 20.06.1941 r. wywieziono ok. 300 tys. osób. Tylko niewiele z       nich zbiegło po zbombardowaniu pociągów deportacyjnych przez Niemców       22.06.1941r. pod  Mińskiem  oraz w rejonie Berdyczowa i Żytomierza, gdy       część wagonów wykoleiła się  wskutek  uszkodzenia torów.

Opracowano na podstawie      
ks. Zdzisław J. Peszkowski, Stanisław Z. Zdrojewski,
Nasz Dziennik, 2002-02-09

     Zobacz Pierwsza deportacje Polaków
                
Deportacje do Kazachstanu