Grupa inicjatywna powołania Związku Sybiraków w 1988 r.

IRENA GŁOWACKA z domu Dolińska
      Urodzona w 1926 roku w Białymstoku. W czerwcu 1941 roku wywieziona do Ałajskiego Kraju. Do Polski powróciła w 1945 roku.
      Legitymacja nr 1 Związku Sybiraków.

KRYSTYNA ZNOSKO z domu Piotrowska
      Urodzona w 1923 roku w Łazku k. Ostrołki. Wywieziona w 1940 roku do Ałtajskiego Kraju. Osobiście złożyła wniosek o rejestracje Związku, Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 2 Związku Sybiraków. TERESA TOMCZYSZYN-WIŚNIEWSKA z domu Tomczyszyn
      Urodzona w 1926 roku w Łomzy. Aresztowana w maju 1944 roku za przynaieznosc do Armii Krajowej, więziona w łagrze w Stalinogorsku i Bobryk Gora. Osobiście złożyła wniosek o rejestrację Związku. Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 3 Związku Sybiraków. ANNA BRANICKA-WOLSKA z domu Branicka
      Urodzona w 1924 roku w Warszawie. W styczniu 1945 roku wywieziona do Moskwy, wieziona na Łubiance. 2 lata spedziła w łagrze w Krasnogorsku. Do Polski powróciła w 1947 roku.
      LegitymacJa nr 4 Związku Sybiraków. IRENA DANOWSKA
      Urodzona w 1919 roku w Tomsku. Aresztowana we wrześniu 1944 roku za przynależność do Armii Krajowej. Przebywała w obozie dla internowanych w Ostaszkowie a następnie w ośmiu innych obozach. Do Polski powróciła w 1956 roku.
      Legitymacja nr 5 Związku Sybiraków. BARBARA DRZEWIŃSKA z domu Stokowska
     Urodzona w 1927 roku w Białymstoku. W kwietniu 1940 roku wywieziona do Kazachstanu. Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 6 Związku Sybiraków. BOLESŁAW EKES
     Urodzony w 1907 roku we Lwowie. W latach 1915-1920 przebywal w Tomsku, gdzie ojciec służył w 5 Dywizji Syberyjskiej.
      Legitymacja nr 7 Związku Sybiraków.
JOZEF EZMAN
     Urodzony w 1923 roku w Dąbrowie pow. Wysokie Mazowieckie. Wywieziony w 1941 roku. Ewakuowany z Armią gen. Władysława Andersa, przebywał w lndiach, skąd w 1947 roku powrócił do Polski.
     Legitymacja nr 8 Związku Sybiraków. HALINA GLOWIŃSKA z domu Stankiewicz
     Urodzona w 1925 roku w Białymstoku, W czerwcu 1941 roku wywieziona do Ałtajskiego Kraju. Do Polski powróciła w 1946 roku.
     Legitymacja nr 9 Związku Sybiraków. BARBARA GRABOWSKA
     Urodzona w 1925 roku w Wilnie. Wkwietniu 1941 wywieziona do Kazachstanu. Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 10 Związku Sybiraków. STANISŁAW GRODZKI
      Urodzony w 1928 roku w Czyżewie woj. białostockie. W lutym 1940 roku wywieziony do Autonomicznej Republiki Komi. Do Polski powrócił w 1946 roku.
      Legitymacja nr 11 Związku Sybiraków. IRENA KORSZYŃSKA z domu Dziedzicka
      Urodzona w 1923 roku w Wołkowysku. W kwietniu 1940 roku wywieziona do Kazachstanu. Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 12 Zwiąku Sybiraków. GABRYELA KRASICKA z domu Sobańska
      Urodzona w 1918 roku w Kwileniu woj. poznańskie. W styczniu 1945 roku wywieziona do Moskwy wieziona na Lubiance, a następnie w obozie w Krasnogorsku. Do Polski powrociła w 1947 roku.
      Legitymacja nr 13 Zwiąku Sybiraków. XAWERY KRASICKI
     Urodzony w 1911 roku w Lesku. Wywieziony w styczniu 1945 roku do Moskwy. Wieziony na Łubiance. Nastepnie przebywał w obozie w Krasnogorsku. Do Polski powrócił w 1947 roku.
     Legitymacja nr 14 Związku Sybiraków.
WIKTORIA ŁUKASZEWICZ-MELONIK z domu Łukaszewicz
      Urodzona w 1923 roku w Białymstoku. W czerwcu 1941 roku wywieziona do Ałtajskiego Kraju. Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 15 Związku Sybiraków. GRZEGORZ NAWARYCZ
      Urodzony w 1939 roku w Pińsku. W kwietniu 1940 roku wywieziony do Kazachstanu. Do Polski powrócił w 1945 roku.
      Legitymacja nr 16 Związku Sybiraków. TEKLA PIOTROWSKA
      Urodzona w 1927 roku w Łazku k. Ostrołęki. Wywieziona w 1940 roku do Ałtajskiego Kraju. Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 17 Związku Sybiraków. ZOFIA KOREYWO-PRUSAKOWSKA z domu Knapik
      Urodzona w 1926 roku w Słobódce woj. nowogrodzkie. W kwietniu 1940 roku wywieziona do Kazachstanu. Do Polski powróciła w 1946 roku.
      Legitymacja nr 18 Związku Sybiraków. BARBARA RZEPECKA z domu Mackiewicz
      Urodzonaa w 1921 roku w Wilnie. Aresztowana w sierpniu 1944 roku za przynależność do Armii Krajowej. Więziona w łagrach w Autonomicziiej Republice Komi.
      Do Polski powrocila w 1949 roku.
      Legitymacja nr 19 Związku Sybiraków. JAROSŁAW SOBIESZCZAŃSKI
      Urodzony w 1907 roku w Jekaterynburgu. Do Polski powrócił w 1922 roku z transportem dzieci wywiezionych z Charbina. Walczył w 1939 roku w wojnie obronnej.
      Legitymacja nr 20 Związku Sybiraków. ZOFIA SZELENGOWICZ z domu Uszyńska.
      Urodzona w 1907 roku w Zuzeli. W czerwcu 1941 roku wywieziona do Ałtajskiego Kraju. Do Polski powróciła w 1945 roku.
      Legitymacja nr 21 Związku Sybiraków.